Donirana sredstva

Hvala Vam što ste deci obezbedili novi dom!

Prihvatilište za decu je za potrebe projekta "Pobedi za decu Prihvatilišta" otvorilo dinarski i devizni račun za pomoć obezbeđivanju novog i većeg doma deci Prihvatilišta. Do novembra 2018. godine ste Vi, pojedinci i firme velikog srca, uplatili preko 16 miliona dinara za novi dom najosetljivijoj deci.

Beskrajno Vam hvala, ne samo na novčanim donacijama, već i na podršci, ljubavi, pažnji, poklonima i posetama koje ste darivali i darujete deci.

Odlukom Skupštine grada Beograda od 30.11.2018. godine, Prihvatilište za decu Beograda je postalo samostalna ustanova, što je bio preduslov za preseljenje u veći prostor od preko 1.700 kvadrata na adresu Živka Davidovića br. 64, nekadašnjoj zgradu Osnovne škole "Ćirilo i Metodije".

Sredinom decembra 2018. godine, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je obišao radove na budućem domu dece Prihvatilišta i najavio kraj adaptacije i rekonstrukcije zgrade za 25.2.2019.

Zbog osamostaljivanja Prihvatilišta, a time i promena privrednog subjekta, računi na koje ste do sada uplaćivali će biti promenjeni, i obavestićemo Vas o svim podacima u vezi sa novim računi i o utrošku sredstava koje ste nam do sada poverili.