Projekti


Aktuelni i realizovani projekti:

1. Projekat Pobedi za decu Prihvatilišta u toku kog je obezbeđen novi, veći dom za Prihvatilište za decu. Uspešno završen 25.02.2019. godine.

2. Projekat obrazovanja romske dece: „Ja imam pravo na šansu“ (uključivanje dece u sistem obrazovanja)

3. Direktna pomoć maloletnim žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima

4. Tretman korisnika u pripremnom postupku

5. „Škola odrastanja“

Planirani projekti:

1. Preventivni rad sa porodicom (prevencija maloletne delikvencije i nasilja maloletnika)

2. Program rada sa maloletnicima koji su u Programu readmisije

Adekvatna realizacija i održivost ovih programa moguća je:

1. Punom podrškom gradskog Sekretarijata za dečju i socijalnu zaštitu

2. Proširenjem i opremanjem prostornih kapaciteta

3. Odgovarajućom kadrovskom strukturom

4. Pomoć lokalne zajednice i ostalih struktura društva

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020