Prihvatilište za decu Beograda

Logo Prihvatilišta za decuPrihvatilište za decu Beograda je ustanova socijalne zaštite u nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda koja zbrinjava najosetljivije kategorije mladih iz Beograda, pa i cele Srbije koja se zateknu na teritoriji Beograda, uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca u uličnoj situaciji. Od 1958, zbrinuli smo preko 70.000 dece.

Prihvatilište je u junu 2010. godine pokrenulo projekat „Pobedi za decu Prihvatilišta“ radi prikupljanja sredstava za preseljenje. Ovaj projekat je uspešno okončan 25.02.2019. kada je zvanično otvorena nova zgrada na adresi Živka Davidovića 64 na Zvezdari.

Prihvatilište za decu Beograda nudi dve vrste usluga za decu i mlade: uslugu smeštaja u prihvatilište za privremeno zbrinjavanje u kriznim situacijama, i dnevnu uslugu svratišta za zadovoljavanje trenutnih potreba dece i mladih koja se nalaze u uličnoj situaciji.