Prihvatilište za decu Beograda

Logo Prihvatilista

Prihvatilište za decu Beograd je ustanova u nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, koja zbrinjava najosetljivije kategorije mladih iz Beograda, pa i cele Srbije koja se zateknu na teritoriji Beograda, uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca ulice. Od 1958, zbrinuli smo preko 70.000 dece.

 

Prihvatilište je u junu 2010. godine pokrenulo projekat "Pobedi za decu Prihvatilišta" radi prikupljanja sredstava za preseljenje, a 2014. i akciju "Čuvarkućica" u okviru ovog projekta, čiji je cilj konačno rešavanje urgentnog problema.

2015. godine, gradonačelnik Beograda je saopštio da je pronađen novi prostor za Prihvatilište i da će početi proces prenosa vlasništva, adaptacije i renoviranja zgrade od preko 1.700 kvadrata na adresi Živka Davidovića br. 64, nekadašnjoj zgradi Osnovne škole "Ćirilo i Metodije".

Odlukom Skupštine grada Beograda od 30.11.2018. godine, Prihvatilište za decu Beograda postaje samostalna ustanova, što je bio preduslov za preseljenje. Na dan 25.02.2019. zvanično je otvorena nova zgrada Prihvatilišta za decu Beograda.

Donacije za nov dom

Prihvatilište je 2010. godine za potrebe projekta "Pobedi za decu Prihvatilišta" otvorilo dinarski i devizni račun radi prikupljanja sredstava za novi dom. Do novembra 2018, pojedinci i firme velikog srca, uplatili su preko 16 miliona dinara za decu Prihvatilišta. Zbog osamostaljivanja Prihvatilišta, odnosno formiranja novog privrednog subjekta, ovi računi će biti promenjeni, te molimo sve da pauziraju planirane uplate. Prihvatilište za decu će obavestiti javnost o svim podacima u vezi sa novim računima, kao i o utrošku novčanih sredstava koje su nam do sada poverena.