C&A Fondacija donirala 5.000 evra za veći dom

\"logo-c-and-a\"Kompanija C&A je donirala 5.000 evra za novi dom Prihvatilišta za decu preko C&A Fondacije.

\"C&A Fondacija\" je dobrotvorna organizacija kojoj je cilj da unapredi socijalne, ekonomske i ekološke uslove u celokupnom lancu vrednosti, počev od proizvodnje pamuka, pa sve do maloprodaje odevnih predmeta. Pošto je posvećena svim zajednicama u kojima C&A posluje, fondacija podržava i lokalne dobrotvorne inicijative i time naposletku utiče na živote stotine hiljada ljudi u Evropi, Aziji i Latinskoj Americi.

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020