C&A Srbija je donirala 10.000 evra Prihvatilištu za decu

Prihvatilište za decu je danas primilo donaciju od C&A Srbija u Beogradu kao deo misije C&A da podrži lokalne zajednice u kojima posluje. Prihvatilište za decu zbrinjava najosetljivije kategorije mladih iz cele Srbije, uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca ulice. Sredstva donacije C&A će biti iskorišćena za opremanje nove zgrade prihvatilišta.

Regionalni menadżer C&A Srbija, Tijana Matić-Jaić, je u okviru programa ‘’C&A together’’ C&A Fondacije, uručila ček od 10.000 EUR Danijeli Stajković, rukovodiocu Prihvatilišta za decu. Tijana Matić-Jaić je naglasila da od 2012. tradicionalno pomažu svojim donacijama tamo gde je to najpotrebnije.
Uručenju čeka prisustvovala je i Ljiljana Radović iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Ljiljana Radović ispred Sekretarijata za socijalnu zaštitu istakla je da je kompanija C&A svojim humanim gestom pokazala da brine o najugroženijim kategorijama dece i zahvalila se u ime Grada Beograda i pozvala druge društveno odgovorne kompanije da slede ovaj primer.

Tom prilikom Danijela Stajković zahvalila se kompaniji C&A i istakla da upravo ovakve donacije društveno odgovornih kompanija daju podstrek daljem i kvalitetnijem radu. Ona je najavila da će sredstva biti usmerena na adaptaciju novog prostora Prihvatilišta

C&A je vodeći maloprodajni lanac, sa skoro 60.000 zaposlenih i oko 2.000 prodavnica u 21 zemlji širom sveta. Zaposleni u C&A u Srbiji su pomogli da odaberemo Prihvatilište za decu za dodelu donacije.

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020