Dece sve više, uslovi sve lošiji

Izvor: RTS

Pripremila: Ana Šuvalija Pešić

Sve je veći broj dece koja spas traže u Prihvatilištu. Ona su se srela sa zlostavljanjem u porodici ili su istrgnuta iz lanca prostitucije, trgovine ljudima. Prihvatilište je put do normalnog života, ali uslovi u njemu nisu.

Adresa Prihvatilišta je prva na kojoj deca – žrtve trgovine ljudima, zlostavljanja, zanemarivanja u porodici, pronađu svoj privremeni dom. Ali Prihvatilište je već dugo na privremenoj adresi.

Rukovodilac Prihvatilišta Danijela Stajković rekla je za RTS da su posle deceniju i po čekanja uslovi u Prihvatilištu sve gori, a broj dece je sve veći i veći iz godine u godinu.

\"Problemi se usložnjavaju, a smeštaj koji bi trebalo da traje kratko, da bude kvalitetan i da da što bolje rezultate u rehabilitaciji dece, predstavlja jedan veliki problem\", rekla je Stajkovićeva.
Prema njenim rečima, u Prihvatilištu ima samo 250 kvadratnih metara i 16 kreveta, i uvek mnogo više dece od predviđenog broja za jedan normalan tretman i za tretiranje svake traume koja zahteva jedan potpuni pristup i ozbiljan rad kako bi dete prevazišlo svoje probleme.

Govoreći o pomoći, ona je rekla da je pre četiri godine u dogovoru sa resornim ministarstvom i Gradom Beogradom pokrenut veliki projekat \"Pobedi za decu Prihvatilišta\", koji pomoću raznih akcija i aktivnosti ima za cilj da prikupi novac i stvori mogućnost da se Prihvatilište što pre iseli u neki humaniji prostor.

Stajkovićeva je rekla da sve rade sa ciljem da deca što pre imaju sve ono što im po zakonu i po dečjim pravima pripada.

\"Skupili smo osam miliona dinara na račun koji je transparentan i zaštićen, i stvorili smo takvu mrežu prijatelja koja je spremna da sa dobijanjem placa izgradi novo prihvatilište dovoljno za veliki broj dece kojih iz dana u dan ima sve više\", rekla je Stajkovićeva.

U Srbiji je ovo jedino prihvatilište gde pomoć mogu da dobiju deca od sedam do osamnaest godina, zlostavljana i zanemarivana na različite načine.

Praksa u Evropskoj uniji je drugačija. Poređenja radi – u Austriji, samo u Beču je 14 takvih centara, gde su deca odvojena po polu, uzrastu i problemima zbog kojih im je neophodna pomoć.

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020