Đak generacije

"Uspeh se ne meri pozicijom do koje ste stigli, već preprekama koje ste prevazišli."

Ponosni na svu našu decu, koja uprkos teškim trenucima u svojim mladim životima, uspevaju da duboko u sebi pronađu ono najbolje i ulože veliki napor da izrastu u dobre i kvalitetne ljude!

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020