Drugi izveštaj o procesu preseljenja Prihvatilišta za decu

Prihvatilište za decu Beograd je 3.3.2014. prosledilo medijima i javnosti prvi nedeljni izveštaj o neophodnim i postignutim koracima za konačno preseljenje ove ustanove. U prilogu Vam dostavljamo i prvi i najnoviji, drugi, izveštaj o procesu preseljenja.

Prvi neophodan uslov ka preseljenju je pravno izdvajanje Prihvatilišta iz „Zavoda za decu i omladinu Beograda“ i vraćanje njegove samostalnosti.

Prihvatilište za decu je došlo do saznanja da ne postoje nikakve prepreka uslovljene predizbornim periodom za realizaciji osamostaljivanja.

S obzirom na zabrinjavajuće uslove u kojima deca borave i zakonske okvire koji odobravaju hitno iseljenje, a u koje su nadležni godinama upućeni,
dovoljno je da Sekretarijat za socijalnu zaštitu Beograda preda Skupštini grada Beograda zahtev za donošenje rešenja za osamostaljivanje Prihvatilišta
za decu.

Ovaj korak nikako nije uslovljen predstojećim izborima. Zabrinjavajuća je činjenica da već devet godina unazad, od 1. januara 2005. godine ne postoje pravne i tehničke prepreke za osamostaljivanje Prihvatilišta za decu Beograd, ali se takav korak još uvek nije realizovao bez obzira na upućenost nadležnih organa i tešku situaciju u kojoj ova ustanova funkcioniše i pruža usluge velikom broju korisnika.

 

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020