Izgled Prihvatilišta za decu

Prihvatilište za decu je ustanova Grada Beograda koja ima tradiciju od 53 godine. Trenutno se nalazi u neodgovarajućem prostoru, površine 250 m2, sa kapacitetom od samo 16 kreveta.

Početkom 2009. godine gradske vlasti su najavile će do kraja godine ova ustanova dobiti novi prostor. Preseljenje Prihvatilišta i pored svih problema koji prate njegov opstanak na postojećoj lokaciji, još uvek nije sprovedeno.

Čekajući najavljeno izmeštanje, u održavanje Prihvatilišta se nije ulagalo, zbog čega su prostor,nameštaj i sanitarni čvorovi potpuno uništeni, a na pojedinim mestima moguće je da se deca ozbiljno povrede.

Kako broj dece često prevazilazi postojeći broj kreveta, zaposleni su prinuđeni da smeštaju decu pomoćne dušeke u hodnik i dnevni boravak.

Renoviranje sadašnjih prostorija nije rešenje jer ni po standardima, ni po nameni, prostor ne poštuje zakone i konvencije koje štite prava dece.

Prihvatilištu je potrebno obezbediti novi prostor od 400 m2 sa 30 kreveta za zbrinjavanje svih kategorija ugrožene dece Srbije.

 

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020