Međunarodni dan dece u uličnoj situaciji

Povodom Međunarodnog dana dece koja su uključena u život i/ili rad na ulici, Prihvatilište za decu Beograda, predstavilo je svoj rad kroz uslugu smeštaj u Prihvatilište i dnevnu uslugu Svratište. Deca i mladi upoznati su sa modelima podrške koje im zajednica nudi. Interaktivnim radionicama obrađivali smo i teme od značaja: od dečijih prava, uzroka koji dovode decu u uličnu situaciju, emocija, do prepoznavanja i definisanja raličitih oblika nasilja, kao i prevenciju istog. Nadogradili smo već postojeće i razvili nove veštine iz oblasti tolerancije, diskriminacije kao i veštine samozaštite i prosocijalnog ponašanja.

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020