Projekat \“Home sweet home\“ – Milan Janić i Galerija O3ONE

U periodu od 19 do 22. aprila u galeriji O3ONE realizovan je projekat HOME SWEET HOME Milana Janića u saradnji sa galerijom O3ONE, u toku kog su prikupljena sredstva za Prihvatilište za decu.

Home Sweet Home kao projekat ima tri cilja: da obezbedi beskućnicima skloništa napravljena od kartonskih kutija, da ova privremena skloništa iskoristi kao oglasni prostor za jasnu poruku da NIKO ne treba da živi u kartonskim kućama i kao poziv za prikupljanje pomoći za rešavanje konkretnog lokalnog problema koji se odnosi ne samo na beskućnike, već ne sve one kojima osećaj doma nije svakodnevan.

Projekat je predstavljen višemedijski kroz video radove, fotografije i instalacije. Pošlo se od proste identifikacije sa beskućnicima.Tako je uvodni deo projekta činio video-intervjue bivših i sadašnjih beskućnika, kao i dece iz Prihvatilišta za decu. Ovom delu pridodata je i kolekcija fotografija (portreta beskućnika iz raznih gradova) kao participacija internacionalne grupe autora.

U galeriji su postavljena i specijalno dizajnirana kartonska skloništa koja su imala zadatak da provociraju i bude različite reakcije. Kako se beskućnici u kartonskim kutijama na ulici ne pridaje mnogo pažnje, u projektu su kartonske kutije postavljene na neobična mesta.

Konačna idealistička ambicija projekta je da se obezbedi pomoć. Na primeru Beograda, pokušaj je bio skretanje pažnje na problem Prihvatilišta za decu koje godinama traži svoju novu kuću. Tako su se i deca iz Prihvatilišta uključila u projekat, dekorišući kartonske ramove za fotografije i kasice za novac u obliku kuće. Ramovi i kućice su se tokom trajanja projekta prodavale u galeriji, a prikupljena sredstva su iskorišćena za kupovinu čarapa i veša za decu Prihvatilišta.

Galerija O3ONE

Projekat Home Sweet Home

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020