Šesti izveštaj o preseljenju Prihvatilišta za decu

Neposredan povod za objavljivanje ovog izveštaja jeste veliko interesovanje medija, donatora, građana koji prate rad Prihvatilišta i koji su želeli da provere informaciju o tome da je Prihvatilište za decu ostvarilo cilj projekta „Pobedi za decu Prihvatilišta“ („Čuvarkućice“) i pronašlo veći i novi dom. Smatramo da je naša profesionalna obaveza da damo ovo obaveštenje za javnost, što je i u skladu sa transparentnošću našeg projekta i sa Zakonom o javnom informisanju.

Svedoci smo da je, zahvaljujući angažovanju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u poslednjih nekoliko meseci, uspešno rešen jedan od problema u tretmanu krivično neodgovorne dece i nadamo se da će nakon skoro punih pet godina od početka projekta „Pobedi za decu Prihvatilišta“, Ministarstvo i grad Beograd pronaći lokaciju i na taj način rešiti problem zbrinjavanja najugroženije i najosetljivije dece.

Prihvatilište za decu i dalje traži novi dom koji će prostorno odgovarati našim potrebama. Kroz projekat „Pobedi za decu Prihvatilišta“, i dalje se trudimo da pronađemo lokaciju i novu kuću koja će zadovoljiti sve neophodne standarde za funkcionisanje ove ustanove. Nadamo se da će se ovaj veliki problem rešiti i da će se Prihvatilište, kao samostalna institucija, preseliti na novu lokaciju u najkraćem vremenskom roku, pre svega zbog interesa najugroženijih kategorija dece u čijem zbrinjavanju Prihvatilište ima značajnu ulogu kao ustanova sistema socijalne zaštite. Na namenskom računu projekta do sada je prikupljeno 8 722 868 dinara.

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020