Treći izveštaj o procesu preseljenja Prihvatilišta

Na kolegijumu održanom u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda održanom 10. marta 2014, sekretar za socijalnu zaštitu Nenad Matić je zamenici Mirosinki Prodanović dao zaduženje da preuzme pripremanje dokumentacije na osnovu koje će se, prema rečima zamenice, na prvoj zakazanoj sednici Skupštine grada Beograda doneti rešenje o imenovanju Prihvatilišta za decu kao samostalne institucije.

Ovaj izveštaj je napisan u skladu sa čl. 9, 10 i 45 Zakona o javnom informisanju.

Drugi izveštaj o preseljenju, 11.03.2014. »

Prvi izveštaj o preseljenju, 03.03.2014. »

© Prihvatilište za decu Beograda © 2009-2020